PENGAMATAN

Merupakan satu set proses manusia cam, membentuk perwakilan dan mengenali maklumat kederiaan yang diterima dari alam sekitar.

Leave a Reply