UNTUK MENCAPAI ISTIQAMAH

Amalkan ilmu yang diperolehi secara berterusan. Akhirnya Allah akan membantu kita melaksana setiap ibadah yang telah kita laksanakan secara istiqamah. Jika kita hamba yang telah istiqamah solat fardu subuh secara berjemaah, sudah pasti dengan iziNya kita tidak akan meninggalkan lagi, begitu juga dengan amalan sunat.

Leave a Reply