Tafsir Surah al A’raaf-Ayat 130 -131- Kenapa degilnya manusia dulu dan kini!

Kisah mengenai seruan Nabi Musa a.s kepada firaun serta pengikut dan juga bani Israel. Oleh kerana mereka enggan menerima seruan Nabi Musa a.s untuk meninggalkan penyembahan berhala untuk beriman hanya kepada Allah yang Maha Esa! Keingkaran firaun dan pengikutnya menyebabkan Allah turun bala sebagai bukti kekuasaan Allah swt. Apa yang yang berlaku setiap kali bala yang diturunkan membuat mereka merayu Nabi Allah Musa a.s supaya Allah menghentikan bala tersebut dan berjanji akan beriman,namun ianya sekadar janji sahaja kerana apabila tiada lagi bala mereka kembali kepada kepercayaan asal mereka. Allah telah menurunkan bala berupa taufan dan air yang meluap dari buka bumi, belalang yang memusnahkan semua tanamam, ulat yang memakan hasil tanaman , katak dan darah segar yang mengalir di sumur! Namun mereka tetap engkar apabila dengan doa nabi Musa bala tersebut hilang!. Jadi tidak heranlah dewasa ini manusia sanggup melawan amaran Allah yang terdapat dalam al Quran dan al Hadis kerana mereka ditangguhkan bala, tidak sebagai mana umat terdahulu!

Leave a Reply