SUNNAH VS KEBIASAAN VS IKUTAN

Detik terus berlalu, entah berapa lama lagi hayat kita. Apakah kita sentiasa muhasabah setiap amalan kita. Seandainya kita sudah lakukan apakah setiap amalan kita telah menepati sunnah. Seandai ya, maka alhamdulillah, seandainya tidak selari dengan sunnah adakah kita ada kekuatan untuk meninggalkan yang tidak sunnah kepada yang bertepatan dengan sunnah atau meneruskan kerana ianya sudah menjadi kebiasaan atau orang lain amalkan juga. Tidak rasa bersalah kita beramal mengikut kebiasaan atau sekadar ikutan dari orang lain sedangkan ada analan yang jelas brrdasarkan sunnah. Contohnya wirid selepas solat, ada hadis sohihnya berbanding amalan yang laksanakan selama ini. Masih sda keraguankah? Atau tidak ada kekuatan untuk beralih dari amalan tidak sunnah kepada yang jelas hadisnys? Makmun yang jahil di belakang sedang keliru!

Leave a Reply