Sujud tilawah

Hadith :

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. telah bersabda:”Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah, lalu dia sujud; maka syaitan jatuh sambil menangis. Katanya, “Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud, lalu mendapat syurga. Aku disuruh sujud, tetapi aku menolak maka untukku neraka.”

(al-Bukhari dan Muslim)

Huraian
1. Tilawah ertinya bacaan. Maka sujud tilawah ertinya adalah sujud bacaan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat iaitu apabila dibaca ayat tersebut, kita disunatkan bersujud. Ayat inilah disebut ayat sajdah dan sujudnya disebut sujud tilawah.
2. Sujud tilawah disunatkan tidak hanya pada waktu solat tetapi juga di luar solat. Namun dalam solat berjamaah, sekiranya imam tidak melakukannya, maka makmumnya juga tidak perlu bersujud kerana makmum wajib selalu menyesuaikan gerakannya dengan imam iaitu tidak boleh melakukan gerakan yang tidak dilakukan oleh imam.
3. Sujud tilawah juga boleh ditangguhkan. Misalnya ketika sedang di jalanan tiba-tiba kedengaran seseorang membaca ayat sajdah. Maka tidak diharuskan sujud seketika itu juga kerana untuk melakukannya, seseorang itu mestilah dalam keadaan suci dan berada di tempat yang suci, sama seperti mahu mengerjakan solat.
4. Ayat-ayat sajdah itu ialah surah as-Sajdah:15, al-A’raaf: 206, ar-Ra’d: 15, an-Nahl: 49, al-Israa’: 107, Maryam: 58, al-Haj: 18, al-Furqaan: 60, an-Naml: 25, Fussilat: 38, al-‘Alaq:19, an-Najm: 62, Insyiqaaq: 21, Saad: 24.
5. Cara melakukan sujud sajdah di luar solat menurut mazhab Syafi’e ialah
dengan mengangkat tangan sambil bertakbir dan terus sujud dan membaca sepotong ayat ketika sujud yang maksudnya: “Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya, dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. Maha memberkati Allah, sebaik-baik Pencipta”. Kemudian kembali duduk dan memberi salam.
6. Manakala ketika di dalam solat pula cara melakukan sujud sajdah ialah sebaik sahaja membaca ayat sajdah, hendaklah terus bersujud dan membaca bacaan seperti di atas (di dalam sujud). Setelah itu berdiri semula meneruskan bacaan seterusnya.
Ayat-ayat sejadah
1.Al-A’raf (206)2.Ar-Ra’d(15)3.An-Nahl(50)4.Al-isra'(109)5.Maryam(58)6.Al-hajj(18)7.Al-Hajj(77)8.Al-Furqan(60)9.an-Naml926)10.As-Sajdah(15)11.Sad(24)12.Fussilat(38)13.An-Najm(62)14.Al-Insyiqaq(21) dan Al-Alaq(19).

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. stiffness - Trackback on 2016/08/25/ 12:23
  2. Harga Wallpaper Dinding - Trackback on 2016/09/05/ 15:31
  3. tekstschrijver - Trackback on 2016/09/12/ 07:36
  4. lam che nắng bằng nhôm - Trackback on 2016/10/28/ 13:41
  5. Tấm Xuyên Sáng - Trackback on 2017/01/18/ 13:27