Solat Tarawih: 8 atau 20 rakaat?Bicara Agama Oleh shauqi

“seringkali berlaku perbalahan dan pertelingkahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunat dalam bulan Ramadhan terutamanya mengenai bilangan rakaat solat sunat Tarawih. Di samping itu, terdapat pula masyarakat Islam yang begitu beria-ia dan berduyun-duyun ke masjid dan surau untuk mengerjakan solat sunat Tarawih, pada masa yang sama mereka meninggalkan solat fardhu seperti Maghrib dan Subuh. Mengapa perkara begini boleh berlaku, adakah masyarakat kita masih tidak boleh membezakan mana yang lebih utama antara sunat dan fardhu?

Perbalahan dalam perkara-perkara khilaf seperti bilangan rakaat solat tarawih telah menyebabkan ada yang bermasam muka dan tidak bertegur sapa. Tidakkah mereka terfikir bahawa bermasam muka dan tidak bertegur sapa itu adalah haram, sedangkan puncanya datang daripada persoalan sunat yang menjadi khilaf di antara ulama?. Syeikh Dr. Fadl Hassan ‘Abbas telah menyatakan bahawa lebih elok ditutup pintu masjid agar tidak ditunaikan solat sunat tarawih sekiranya perbalahan tentangnya menyebabkan perpecahan berlaku di antara umat Islam! Manakah yang lebih penting, solat sunat atau persaudaraan Islam?

Ada pula masyarakat Islam yang memang seronok melihat perbalahan dan pergeseran berlaku di kalangan jemaah di masjid dan di surau. Lalu mereka sentiasa membawa serta membesar-besarkan isu ini dan mengapi-apikannya. Sedangkan mereka sendiri hanya menunaikan dua rakaat solat tarawih sahaja, lantas terus ke kedai kopi untuk berbual dan membuang masa. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbalahan yang tidak berfaedah, sebaliknya hendaklah kita menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah yang patut dilakukan pada bulan Ramadhan yang mulia ini.

Solat Tarawih ialah solat sunat muakkad. Sekiranya seseorang itu meninggalkan solat Tarawih, dia tidak berdosa, akan tetapi seseorang itu akan mendapat dosa sekiranya mewujudkan perbalahan tentang bilangan rakaatnya sehingga menimbulkan pergeseran di antara umat Islam di masjid. Solat Tarawih bermula sebaik sahaja seorang itu selesai daripada mengerjakan solat fardhu ‘Isya (seeloknya selepas mengerjakan solat sunat Ba‘diyah ‘Isya’ kerana solat tersebut juga adalah sunat muakkad). Waktu untuk menunaikan solat Tarawih berkekalan sehingga terbit fajar. Ia dikerjakan dengan dua-dua rakaat. Jika dikerjakan solat Tarawih itu empat rakaat dengan satu salam, maka tidak sah solatnya, kerana menyalahi yang disyariatkan. (lihat kitab Al-Majmuk).

Persoalan mengenai jumlah raka’at solat Tarawih, sebenarnya ia merupakan perkara lama yang telah pun dibincangkan oleh ulama-ulama mu’tabar, tetapi malangnya ia sentiasa diungkit-ungkit dan ditimbulkan kekecohan oleh pihak-pihak yang masih tidak berpuas hati. Bilangan rakaat solat Tarawih adalah perkara yang termasuk di dalam perbezaan pendapat Ulama. Seseorang Muslim tidak boleh bersikap bersikap keras dalam perkara yang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama.

Mengikut Syeikh Dr. Abdul Malik al-Sa’di, tidak terdapat dalil yang benar-benar pasti tentang bilangan rakaat solat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah saw kerana terdapat pelbagai riwayat tentang bilangan rakaatnya. (Lihat buku al-Bid’ah fi al-Mafhum al-Islamiy al-Daqiq, halaman 119). Oleh itu, semakin banyak Ibadah yang dilakukan pada malam-malam Ramadhan, maka semakin banyaklah pahala yang akan diperolehi.

Terdapat segelintir umat Islam bersikap keras dengan menyatakan bahawa solat Tarawih hanya 8 rakaat, dan sesiapa yang melakukan lebih daripada 8 rakaat merupakan suatu perkara bid’ah. Hujahnya ialah hadis daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman yang bertanyakan Sayyidatuna Aisyah r.a : “Bagaimanakah solat Nabi s.a.w. di dalam bulan ramadhan?” Maka jawab Sayyidatuna Aisyah: “Nabi tidak melebihkannya di dalam Ramadhan dan di luar Ramadhan melebihi 11 rakaat …(11 rakaat ialah setelah dicampur 3 rakaat Witir)” (Hadis Riwayat Imam Bukhari).

Kalau diteliti hadis ini, ia hanya menunjukkan kebiasaan Nabi s.a.w. menunaikan solat malam di dalam bulan Ramadhan dan selainnya dengan 11 rakaat. Namun begitu, dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya solat malam ini termasuklah solat tarawih tidak terikat dengan bilangan tertentu, sepertimana hadith yang diriwayatkan daripada Ibnu ‘Umar, seseorang bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang solat malam, Maka jawab baginda : “Solat malam itu dua rakaat, dua rakaat, jika seseorang kamu bimbangkan masuknya waktu subuh maka dia solatlah satu rakaat sebagai solat witir.” (Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Justeru apabila dilihat pendapat para ulama yang mu’tabar, akan didapati bahawa bilangan rakaat solat Tarawih tidak terikat dengan bilangan tertentu. Menurut Jumhur ulama’ pula iaitu yang terdiri daripada ulama’ aliran mazhab Syafie, Hanafi, yang rajih di sisi Imam Ahmad, al-Thauri, Daud dan sebagainya, mereka menyatakan bahawa bilangan solat Tarawih ialah 20 rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan selainnya yang bermaksud: “Bahawasanya mereka (sahabat-sahabat) nabi, mendirikan solat (Tarawih) dalam bulan Ramadhan pada zaman Umar bin al-Khattab dengan 20 rakaat.” (Telah mensahihkannya al-Hafiz al-‘Iraqi dan al-Subki).

Di samping itu, terdapat riwayat daripada para ulama’ salaf yang menunaikan solat sunat Tarawih lebih daripada 20 rakaat. Terdapat di kalangan mereka yang menunaikan sebanyak 46 rakaat, 41 rakaat, 39 rakaat, 36 rakaat, 34 rakaat dan 24 rakaat. Ada pula yang menunaikan 16 rakaat dan 13 rakaat. (Rujuk buku al-Bid’ah fi al-Mafhum al-Islamiy al-Daqiq, halaman 120).

Menurut Syeikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin dalam kitabnya (Fatawa Syeikh Ibn ‘Uthaimin – 1/407), beliau berkata: “Dan perkara ini (bilangan rakaat Tarawih) adalah luas. Maka tidak diingkari ke atas siapa yang solat dengan 11 rakaat atau 23 rakaat….”, Katanya lagi: “Tidak sewajarnya bagi kita untuk berlebih-lebihan dan melampau-lampau. Sebahagian manusia ada yang melampau-lampau dalam bentuk (kononnya) beriltizam dengan Sunnah (Nabi) dalam bab bilangan (solat Tarawih), mereka mengatakan : “Tidak boleh ada tambahan atas bilangan (solat tarawih) yang datang dari sunnah. Mereka juga mengingkari dengan keengkaran yang keras terhadap sesiapa yang melakukan penambahan dalam perkara ini, mereka mengatakan perkara tersebut adalah dosa dan derhaka. Perbuatan ini tidak syak lagi kesalahannya. Bagaimana boleh jadi dosa dan derhaka, (kerana) telah ditanya kepada Nabi s.a.w. tentang solat malam, kemudian Nabi mengatakan : “Dua rakaat, dua rakaat”, dan baginda tidak menghadkan bilangan rakaatnya…. Maka apabila Nabi s.a.w. menerangkan kaifiat (cara solat) tanpa menghadkan bilangan (rakaat), telah diketahui bahawasanya dalam perkara ini adanya keluasan….”

Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah pula berkata : “Dan solat tarawih itu bahawasanya solatnya sepertimana mazhab Abu Hanifah, al-Syafi’e, dan Ahmad dengan 20 rakaat, ataupun sepertimana mazhab Malik dengan 37 rakaat, atau 13 rakaat, atau dengan 11 rakaat, sesungguhnya (semua ini) baik, sepertimana yang telah dinaskan oleh Imam Ahmad dengan ketiadaan at-Tauqif. Maka boleh dilakukan dengan banyak rakaat dan sedikit berdasarkan panjang atau pendeknya qiam.”

Ibn Qudamah pula menyatakan : “Dan yang terpilih di sisi Abu Abdillah (iaitu Imam Ahmad) r.a. (solat malam) 20 rakaat, dan inilah pendapat at-Thauri, Abu Hanifah, as-Syafi’e, dan berkata pula Malik : “36 rakaat.” (Lihat kitab al-Mughni – 1/457). Imam al-Nawawi pula menyatakan: “Solat tarawih itu merupakan sunnah dengan ijmak para ulama. Mazhab kami (berpendapat) bahawasanya (bilangannya) 20 rakaat dengan 10 kali salam, boleh dilakukan sendirian dan berjemaah.” (Lihat kitab al-Majmu’ – 4/31).

al-Suyuti pula berkata : “Hadith-hadith yang sahih dan hasan dalam perkara qiyam Ramadhan dan galakan melakukannya tidak mengkhususkan bilangan (rakaat). Ia juga tidak juga thabit bahawasanya Nabi s.a.w. solat tarawih dengan 20 rakaat. Adapun solat malam ini, solat yang tidak disebutkan bilangannya. Baginda menghentikan (solat berjemaah) pada malam yang keempat kerana bimbang difardhukan ke atas umat, maka perkara ini akan menyusahkan mereka…..” (Lihat al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah – 27/142-145) .

Jelasnya, bilangan rakaat solat Sunat Tarawih termasuk dalam perkara khilafiah yang tidak sepatutnya diperbalahkan. Sebaliknya setiap umat Islam hendaklah menumpukan perhatian untuk mewujudkan kualiti dalam Ibadah yang dilakukan serta mengikhlaskan diri kepada Allah swt. Rebutlah peluang, bonus dan ganjaran besar yang disediakan oleh Allah pada bulan Ramadhan ini. Jauhilah pertelingkahan dan pergaduhan dalam perkara-perkara furu’ kerana ia hanya akan merugikan umat Islam.

http://www.ustazshauqi.blogspot.com”

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

 1. Free Piano - Trackback on 2015/03/24/ 23:12
 2. ccn2785xdnwdc5bwedsj4wsndb - Trackback on 2015/11/12/ 18:53
 3. xcn5bsn5bvtb7sdn5cnvbttecc - Trackback on 2015/11/28/ 16:55
 4. cheap liability insurance for cars - Trackback on 2015/12/17/ 20:12
 5. commercial cleaning Auckland - Trackback on 2015/12/18/ 19:49
 6. cat kennel - Trackback on 2015/12/18/ 22:18
 7. pure silk - Trackback on 2015/12/19/ 09:04
 8. security melbourne - Trackback on 2015/12/20/ 00:36
 9. webcam porno - Trackback on 2015/12/20/ 11:54
 10. banheiras - Trackback on 2015/12/20/ 15:56
 11. tacfit commando - Trackback on 2015/12/21/ 08:03
 12. active promo codes for papa johns - Trackback on 2015/12/21/ 19:32
 13. webcam werk - Trackback on 2015/12/22/ 05:27
 14. aile hekimligi malzemeleri - Trackback on 2015/12/22/ 08:00
 15. second hand clothes wholesale - Trackback on 2015/12/22/ 19:09
 16. Pet Travel Containers - Trackback on 2015/12/23/ 14:02
 17. guitar picks - Trackback on 2015/12/24/ 08:50
 18. uslugi agregatem pradotw�rczym - Trackback on 2015/12/26/ 02:09
 19. Manifestation Miracle - Trackback on 2015/12/28/ 11:40
 20. NBA Live Stream 2016 - Trackback on 2015/12/30/ 10:24
 21. my webpage - Trackback on 2015/12/30/ 21:59
 22. buy proxies - Trackback on 2015/12/31/ 17:04
 23. appeal court case involving ticket-fighter Todd Dube was dropped - Trackback on 2015/12/31/ 20:20
 24. info@resolutionrigging.com.au - Trackback on 2015/12/31/ 22:25
 25. Car Hire Bonaire - Trackback on 2016/01/01/ 08:41
 26. Diabetes Destroyer - Trackback on 2016/01/01/ 13:21
 27. Diabetes Destroyer - Trackback on 2016/01/04/ 07:43
 28. Dog - Trackback on 2016/01/04/ 11:01
 29. usaa group auto insurance - Trackback on 2016/01/04/ 23:53
 30. Workout Clothes - Trackback on 2016/01/05/ 16:19
 31. Starting a Personal Training Business - Trackback on 2016/01/06/ 03:54
 32. Shalon Rohrbach - Trackback on 2016/01/07/ 02:31
 33. http://csuequine.auctionserver.net/view-auctions/ask-question/id/2/lot/26/?url=http://www.theprofessionalassistant.net - Trackback on 2016/01/09/ 14:43
 34. Manifestation Miracle Reviews - Trackback on 2016/01/10/ 08:10
 35. ecograf 4D - Trackback on 2016/01/10/ 17:04
 36. cam girl worden - Trackback on 2016/01/11/ 05:10
 37. criminal defense attorney york - Trackback on 2016/01/15/ 05:18
 38. recycle clothes for cash - Trackback on 2016/01/15/ 14:06
 39. porno - Trackback on 2016/01/16/ 02:52
 40. raspberry ketones max - Trackback on 2016/01/16/ 11:37
 41. esta - Trackback on 2016/01/17/ 21:57
 42. Get More Information - Trackback on 2016/01/18/ 19:25
 43. Prostate support supplement - Trackback on 2016/01/19/ 03:23
 44. Garth Morgenstern - Trackback on 2016/01/19/ 12:52
 45. Best buy smartphone accessories - Trackback on 2016/01/21/ 01:12
 46. ecograf 4D - Trackback on 2016/01/21/ 10:01
 47. curso de detetive particular - Trackback on 2016/01/22/ 11:21
 48. bikini luxe coupon - Trackback on 2016/01/23/ 14:55
 49. paintless dent repair training - Trackback on 2016/01/23/ 23:08
 50. movie2k - Trackback on 2016/01/24/ 12:24
 51. dr Medora - Trackback on 2016/01/24/ 18:47
 52. league of legends tee shirts - Trackback on 2016/01/25/ 01:01
 53. ramalan bintang - Trackback on 2016/01/25/ 08:44
 54. dog play pen - Trackback on 2016/01/26/ 04:33
 55. discount kindle - Trackback on 2016/01/26/ 22:14
 56. Temika - Trackback on 2016/01/27/ 02:37
 57. emma watson porn app - Trackback on 2016/02/03/ 02:46
 58. th9 war bases - Trackback on 2016/02/03/ 11:09
 59. sacred 3 trainer - Trackback on 2016/02/04/ 23:17
 60. th8 base layout - Trackback on 2016/02/07/ 16:23
 61. baby history - Trackback on 2016/02/07/ 18:34
 62. bidding - Trackback on 2016/02/07/ 19:57
 63. french babies - Trackback on 2016/02/09/ 01:44
 64. Discover More - Trackback on 2016/02/11/ 15:26