Sehari Sebuah Firman – Surah Al Baqarah

di

faman khaafa min muushin janafan aw itsman fa-ashlaha baynahum falaa itsma ‘alayhi innallaaha ghafuurun rahiim

[2:182] (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan113 antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. Mint Dentistry Talks Blog - Trackback on 2016/07/14/ 14:49
  2. FCPX Plugins - Trackback on 2016/11/12/ 06:50
  3. best price - Trackback on 2017/03/03/ 13:22
  4. amazing selling machine - Trackback on 2017/04/19/ 06:36