Sehari sebuah Firman – Surah Al Baqarah

ulaa-ikalladziina isytarawuu dhdhalaalata bilhudaa wal’adzaaba bilmaghfirati famaa ashbarahum ‘alaa nnaar

[2:175] Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka!

Leave a Reply