Sehari Sebuah Firman – surah al Baqarah

innamaa ya/murukum bissuu-i walfahsyaa-i wa-an taquuluu ‘alaallaahi maa laa ta’lamuun

[2:169] Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

wa-idzaa qiila lahumu ittabi’uu maa anzalallaahu qaaluu bal nattabi’u maa lfaynaa ‘alayhi aabaa-anaa awa law kaana aabaauhum laa ya’qiluuna syay-an walaa yahtaduun

[2:170] Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”.

Leave a Reply