Sehari Sebuah Firman – Surah al Baqarah

wa-idzaa qiila lahumu ittabi’uu maa anzalallaahu qaaluu bal nattabi’u maa lfaynaa ‘alayhi aabaa-anaa awa law kaana aabaauhum laa ya’qiluuna syay-an walaa yahtaduun

[2:170] Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”.

Leave a Reply