Sehari Sebuah Firman – Surah Al Baqarah

waqaalalladziina ittaba’uu law anna lanaa karratan fanatabarra-a minhum kamaa tabarrauu minnaa kadzaalika yuriihimullaahu a’maalahum hasaraatin ‘alayhim wamaa hum bikhaarijiina mina nnaar

[2:167] Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Leave a Reply