Renungilah

Semulia-mulia manusia pada pandangan ALLAH ialah mereka yang melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. FirmanNya dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud: 
 
‘Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada ALLAH.’ 
 
Jelas bahawa Islam menyarankan agar umatnya menyeru ke arah kebaikan tetapi menegur bila mana berlaku pelanggaran hukum atau amanah ALLAH.  
 
Berdiam diri apabila berlaku penyelewengan akidah, akhlak atau tanggungjawab hanya merosakkan kemaslahatan. Orang-orang yang demikian tidak memberi apa-apa kebaikan untuk agama, bangsa dan negara. 
 
Firman ALLAH dalam surah an-Nisa ayat 35 jelas menuntut umat manusia agar menyatakan kebenaran dan menjadi saksi kerana ALLAH serta menegakkan keadilan untuk kebaikan seluruh manusia bukan kepentingan sendiri yang ditegakkan. 
 
Bagi mereka yang masih menjadi sekutu bagi orang-orang yang 
gagal melaksanakan amanah ALLAH, sedarlah dan rajin-rajinlah anda mengkaji kitab ALLAH, menghadiri ceramah-ceramah ilmu atau ke website ilmiah yang sihat bukan asyik menghadap media arus perdana atau menonton acara hiburan semata.

ummisakinah.com

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. Firtst Time But Not My Last - Trackback on 2016/11/05/ 11:23