Renggeh

Bahasa Kelantan bermaksud tinggal sedikit sahaja.

Leave a Reply