RASAILAH NIKMAT IBADAT DENGAN ISTIQAMAH , NAMUN BAGAIMANA? Siri II

Apabila niat sempuna, sudah pasti kita mempunayai keyakinan untuk melaksanakan rkun seterusnya ialah bacaan surah Al Fatihah.Semua orang boleh melafaz surah ini. Dari usia sekecil-kecil sehingga setua-tuanya. Nama sahkah bacaan pada rukun ini? Adakah betul aspek tajwidnya? Bagi mereka yang mendalami ilu tajwid alhamdulillah, mereka mempunyai keyakinan terhadap bacaan mereka. Begitulah seterus dalam perlaksanaan rukunya. Bagi rukun yang melibatkan pergerakan pasti memenuhu syarat dan tu’maninahnya. Manakala bagi yang melibatkan bacaan seperti surah al Fatihah dan tahyat akhir pastikan hukum tajwid menepati syarat. begitulah seterusnya.

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. Muslima - Trackback on 2016/07/17/ 09:11
  2. Nigeria News - Trackback on 2016/08/02/ 10:05
  3. don’t wanna know cover - Trackback on 2017/01/02/ 04:47
  4. dedicated server - Trackback on 2017/01/13/ 00:27
  5. como criar seu infoproduto - Trackback on 2017/05/05/ 06:39
  6. Mercedes - Trackback on 2017/05/31/ 12:15