RAIHLAH REZEKIMU SECARA HALAL

Apabila kita melaksanakan sesuatu pekerjaaan untuk meraih rezeki, maka Laksanakanlah dengan bersungguh-sungguh. Hindari kemalasan, kerja sambil lewa, mencuri tulang dan sebagainya agar REZEKIMU halal dan doamu mudah dikabulkan.

Leave a Reply