PENTINGNYA TAMBAH ILMU/SEMAK ILMU

Ilmu ALLAH terlalu dan tidak akan habis hingga kiamat! Maka dengan menuntut ilmu tiada penamatnya. Di samping itu ilmu juga perlu diperbaharui dari masa ke masa supaya ‘alignment ‘ yang lari dapat dibetul kembali kerana kita sebagai hambaNya yang terlalu lemah sudah pasti berlaku kesilapan, kealpaan, kelupaan dan seribu kekurangan. Jadi sentiasa menambah ilmu dan menyemaknya amat mambatu kita berada di landasan yang dikehendakiNya.

Leave a Reply