Pengharaman Minuman Keras


Hadith :

Dari Aisyah r.a katanya,:”Ketika turub ayat-ayat surah al-Baqarah tentang riba, Rasulullah s.a.w pergi ke masjid, maka baginda membacakan semuanya kepada orang ramai, kemudian baginda haramkan perdagangan minuman keras.”

(al-Bukhari)

Leave a Reply