Pengajian Al Quran IV

Tuan Guru Hj Yaakub Lubis

Bacaan tajwid pada kali ini dengan bacaan ayat suci al Quran, surah An Naml ayat 60 sehinga ayat 93 ialah akhir surah.

Di antara hukum tajwid yang ditekankan ialah

i. Mad Lazim Musaqah Kalimi – dipanjangkan 6 harakah

ii. Hukum ra’ (رَ )

Hukum membaca ra’ ada 3, iaitu:

A. Ra’ yang tebal

a. Ra’ yang berbaris atas atau hadapan.

b. Ra’ yangyang mati didahului baris atau atau hadapan.

c. Ra’ yang mati kerana waqaf didahului baris atas atau hadapan.

d. Ra’ yang yang mati didahului baris bawah yang bukanasal.

e. Ra’ yang mati didahului baris bawah yang asal, dan sesudahnya terdapat huruf Isti’ila

f. Ra’ yang mati kerana waqaf didahului huruf huruf mati selain ya’ mad atau lin.

Leave a Reply