ORANG MISKIN

Kehadiran orang miskin dan kanak-kanak membawa keberkatan pada majlis yang kita adakan. Namun, sejak akhir-akhir masyarakat lebih gemar mengadakan majlis di hotel yang berbintang-bintang dan jemputan orang yang mempunyai bintang atau pingat , semakin banyak gantungan pingat atau bintang kebesaran maka makin gahlsh majlis tersebut. Ramai tidak menyedari bahawa Kehadiran orang fakir miskin dan kanak-kanak sebenarnya yang menjadi majlis itu penuh dengan keberkatan.

Leave a Reply