MENIFESTASI GADIS SUNTI DIROGOL 38 DURJANA!

Tragik! Itu sahaja yang dapat disimpulkan berikut kejadian tersebut. Peristiwa ini bukannya terjadi di kota kosmopolitan di barat atau di negara kita, tetapi di sebuah kampung tradisional yang masih utuh pegangan agamaNya. Satu kajian lapangan perlu dijalankan untuk mencari punca yang sahih agar tindakan pencegahan daripada berulangnya kajadian yang mengaib umat Islam. Kita tidak hairan jika kejadian ini melibatkan orang bukan Islam, namun ianya tidak berlaku pada yang bukan Islam. Melalui pemerhatian secara mata kita dapati puncanya amalan agama yang semakin menipis di kalangan umat. Kita perhatian umat Islam semakin jauh dengan masjid, jemaahmya tidak ada perubahan yang ketara. Kebanyakkan hanya melaksanakan yang difardukan sahaja itu pun jarang yang berjemaah. Ingat! Amalan-amalan sunat secara ISTIQAMAH merupa Kekuatan yang menjadi penghalang kepada perlakuan yang bercanggah dengan agama.

Leave a Reply