Mengalas Kaki


Hadith :

Dari Jabir r.a katanya:”Aku mendengar nabi s.a.w bersabda dalam suatu peperangan yang kami hadapi bersama, sabdanya:”Biasakanlah memakai terompah kerana terompah itu sama fungsinya dengan kenderaan (memelihara kaki).”

(Muslim)

Leave a Reply