MEMILIH BERSEPI DALAM MUNAJAT

Tidak semua orang yang kita lihat selalu tersenyum, ceria dan bahagia di depan kita, hati dan jiwanya pun sedang bahagia.
Di antara mereka ada yang hati dan jiwanya sedang dilanda kesedihan kerana berbagai permasalahan. Namun mereka tidak ingin menampakkannya, apalagi menceritakannya kepada orang lain. Mereka memilih untuk mengadukan semuanya kepada Allah saja dalam sujud dan do’a, dengan harapan agar Allah memberi jalan keluar yang terbaik.
Itulah alasan mengapa mereka menyembunyikan kesedihan dan kepedihannya di balik senyum dan keceriaan, mereka bahagia dengan pilihan itu.

Madinah 15-07-1435
ACT El-Gharantaly

Leave a Reply