MATA

Pancaindera terpenting yang menyebabkan hati membuat pilihan sama ada berdasar hati nurani atau nafsu. Kejayaan mengawal pandangan mata di antara perkara yang membawa kita menghapiriNya. Pemandangan di sekeliling labih menjerumus kepada cintakan dunia. Cintakan kemewahan yang sementara, kacantikan yang pasti luput tetapi cinta kita menyebabkan kita leka untuk memikirkan tujuan kita dihidupkan.

Leave a Reply