Keutamaan Umrah Bulan Zulkaedah

Hadith :

Dari Anas r.a katanya:”Rasulullah s.a.w mengerjakan umrah empat kali. Semuanya itu dikerjakan baginda di bulan Zulkaedah selain yang dikerjakannya bersama-sama dengan haji. Iaitu umrah yang dilakukan baginda di Hudaibiyah ketika berlakunya perdamaian Hudaibiyah dalam bulan Zulkaedah, dan umrah tahun sesudah itu juga dalam bulan Zulkaedah dan umrah yang dilakukan baginda dari Ji’ranah ketika membahagi-bahagikan harta rampasan perang Hunain, juga di bulan Zulkaedah, dan sesudah itu umrah yang dilakukan baginda bersama-sama dengan haji.”

(Muslim)

Huraian

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Leave a Reply