Ketaatan Yang Dituntut Oleh Islam

Hadith :

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Tidak boleh taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.”

Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

Huraian
1. Ketaatan adalah terhad kepada perkara kebaikan sahaja.
2. Tidak wajib patuh kepada kepimpinan (suami, ketua, dll ) sekiranya disuruh melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama tetapi sekiranya suruhan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka ia wajib dituruti (taati).
3. Taat kepada suami merupakan tempat kedua setelah taat atau patuh kepada perintah dan larangan Allah. Bahkan ketaatannya kepada Allah diukur daripada sejauhmanakah seseorang itu dapat menyelesaikan kewajipannya terhadap suaminya.

Leave a Reply