Jangan Pentingkan Diri!

Hadith :

Daripada Anas bin Malik r.a, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah ia mengasihi kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mengasihi kebaikan untuk dirinya sendiri.”

(Al-Bukhari, Muslim, Abu ‘Uwanah, an-Nasai, at-Tirmidzi, ad-Darimi, Ibnu Majah, Ath-Thayalisi dan Ahmad)

Huraian
Manusia yang paling baik hidup di atas muka bumi ini adalah manusia yang selalu berusaha memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Bukankah manusia yang paling mulia adalah manusia yang memiliki keikhlasan dalam memperjuangkan keselamatan diri dan orang lain? Paling tidak kita mendoakan tetangga kita, saudara-saudara kita dan semua manusia untuk kebaikan sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Atau kita tidak pernah berfikir sama sekali akan perkara ini kerana kita selalu disibukkan dengan urusan masing-masing. Bahkan kita sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain sehingga kita selalu memikirkan diri sendiri. Seandainya kita semua bersatu padu dengan membuat satu perkara penting dalam kehidupan untuk saling mengajak kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT dan selalu berdoa dengan kesungguhan maka pasti Allah akan merubah keadaan kita kepada situasi yang lebih baik.

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Leave a Reply