Janda Penzina

Hadith :

Dari Abdullah r.a katanya Rasulullah s.a.w bersabda:”Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui aku Rasulullah, melainkan dengan tiga perkara: 1) Seorang janda yang berzina, 2) seorang pembunuh yang harus dibunuh, 3) seorang yang keluar dari dari agamanya (Islam), lalu dia berpisah dari jamaah muslimin.”

(Muslim)

Huraian

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Leave a Reply