Istiqamah

Setelah diperintahkan supaya beriman sepenuh hati kepada Allah, kita diperintahkan pula beristiqamah. Arahan supaya istiqamah ini terkandung juga di dalam al-Quran di mana Allah berfirman;

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(112)
“Maka beristiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Hud: 112)

Maksud Istiqamah ialah tetap dan teguh di atas jalan yang benar iaitu jalan Islam. Menurut Imam al-Minawi dalam kitabnya “Faidhul Qadir”; Istiqamah bermaksud tunduk-patuh kepada segala yang diperintahkan dan menjauhi segala tegahan. Ada ulama’ yang mentakrifkan istiqamah sebagai; berterusan beramal dengan sunnah Nabi Muhammad s.aw. dan berakhlak dengan akhlak yang diredhai (Allah). Ada yang mentakrifnya sebagai; mengikuti (sunnah Nabi s.a.w.) dan meninggalkan bid’ah. Ada juga mengertikannya dengan; meletakkan diri di atas akhlak al-Quran dan as-Sunnah.

Untuk terhasilnya Istiqamah seseorang itu tidak dapat tidak mestilah berpegang-teguh dengan kitab Allah dan sunnah NabiNya. Dua sumber inilah yang berupaya mengikat manusia agar sentiasa berada di atas jalan yang benar. Selagi manusia berpegang teguh dengan al-Quran dan juga sunnah Nabi, selagi itulah ia dijamin oleh Rasulullah s.a.w. akan bebas dari penyelewengan dan kesesatan. Sabda Rasulullah s.a.w.;

يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله، وسنة نبيه
“Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu sekelian satu peninggalan yang selagi kamu berpegang-teguh dengannya maka selagi itulah kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu; Kitab Allah dan Sunnah NabiNya”.
(Hadis riwayat Imam al-Hakim dari Ibnu ‘Abbas)

Rujukan dan bacaan

1. Syarh al-‘Aqidah at-Thahawiyyah, al-Imam Ibn Abil ‘Izzi al-Hanafi, cet. al-Maktab al-Islami, Beirut, Lubnan (1984)
2. Faidhul Qadir Syarh al-Jami’ as-Saghir, al-Imam al-‘Allamah al-Minawi, cet. Dar al-Fikri (tanpa tahun).
3. Syarah al-‘Aqidah at-Thawiyyah, susunan Abdul Halim Ahmad, keluaran Markas Khidmatul Mujtama’ al-Kuliyyah al-Islamiyyah, Yala (Thailand) (2000).
4. Syarah al-‘Aqidah at-Thahawiyyah (jawi), Syeikh ‘Abdul Qadir Ibn ‘Abdil Muthallib al-Mandili, cet. Mathba’ah al-Anwar, Mesir (1961)
5. Beriman kepada Allah, Tuan Guru Hj. Abdul Hadi Awang, cet. Pustaka Aman Press, Sdn. Bhd., Kota Baharu, Kelantan (1991).
6. Tafsir al-Qurthubi, Imam al-Qurthubi (CD al-Quran al-Karim terbitan syarikat as-Sakhr, Mesir, versi 6.50/1997).
7. Tafsir al-Quran al-‘Adziem, Imam Ibnu Kathir, cet. Dar al-Hadith (1991).

و بالله التوفيق و السداد
Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL at 1:12 AM

Leave a Reply