ISTIQAMAH!

Saudara-sauadaraku!

Adakah anda masih istiqamah sebagaimana amalan Ramadhan anda?
Adakah orang yang anda kenali dan sering bersama sepanjang Ramadhan masih bersama anda di rumahNya dengan amalan sebagaimana Ramadhan? Berapa orang masih istiqamah? Itulah Universiti Ramadhan! Andakah anda hamba Ramadhan atau hambaNya?

Leave a Reply