Istilah Psikologi

Cabang Psikologi

1. Psikologi Fisiologi

2.Psikologi Kognitif

3.Psikologi Perkembangan

4. Psikologi Sosial

5.Psikologi Kauseling

6.Psikologi Kauseling dan Kerjaya

7.Psikologi Industri dan Organisasi

8.Psikologi Ujian dan Pengukuran

9.Psikologi Pendidikan

10.Psikologi Komuniti

Istilah dalam psikologi

empiris – Pengalaman deria

etik -etika

suatu penimbunan stok – penimbunan ilmu

huraian kronologi- perubahan mengikut masa

anaomali- penyimpanan daripada keadaan asal

pseudosaintifik-saintifik palsu

matriks disiplin- acuan disiplin

anarki-keadaan yang tidak ada atau berasas undang-undang

arbitrari- tidak berasas pertimbangan yang wajar

falsafah dialektik- cara berfikir yang(memahami sesuatu dengan) logok

dualisme-teari yang berasaskan dua dasar yang berlaian atau bertentangan

skala phylogenetik-tempat tinggal roh apabila meninggalkan badan

mistik-unsur ghaib

dokrin -teari

skala naturae-kedudukan sekarang

selanjar-kemandirian

regresi-kemunduran

skeptisisme-keraguan

introspeksi-kaedah menkaji fenomena psikologi(melihat ke dalam diri)

paradoks-bertentangan

Leave a Reply