Islam Membenci Permusuhan

Hadith :

Dari ‘Aisyah r.a, dari nabi s.a.w beliau bersabda:”Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling suka bermusuhan.”

(al-Bukhari)

Leave a Reply