INFAQ

Infaqlah terutana keluargamu serta mereka yang sangat memerlu, Allah akan ganjari dengan ketenangan di hatimu.

Leave a Reply