ILMU BERTALAKI DENGAN ILMU UMUM

Bertalaki bermaksud mengadap guru untuk memungut ilmu untuk diamalkan. Ilmu yang bermula dari bangkit dari tidur hingga kembali tidur. Ilmu umum didapati dari ceramah atau kuliah umum sebagai pemakin atau motivasi untuk melaksanakan ibadat daripada ilmu yang diperolehi melalui talaki di depan guru. Ilmu umum tidak lengkap untuk dijadikan amalan harian ia sekadar pemnguat semangat untuk menagamalkan ilmu yang diperolerhi oleh ilmuan yang tidak dikenali. Ilmuan yang tidak dikenali biasanya berada di pondok-pondok pengajian, madrasah-madrasah yang kecil dan terpencil atau di kediaman ulama yang tidak dikenali tapi tinggi ilmunya dan istiqamah dengan amalannya.

Leave a Reply