Ihsan dalam Penyembelihan


Hadith :

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan di atas tiap-tiap sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka elokkanlah pembunuhan. Dan apabila menyembelih, maka elokkanlah penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan mata pisaunya dan hendaklah ia melapangkan sembelihan.”

Riwayat Muslim

Huraian
i) Seorang Islam hendaklah menjadi seorang yang muhsin iaitu seorang yang dalam pekerjaannya sentiasa baik dan elok, tidak kasar dan tergopoh-gapah.
ii) Ihsan juga dituntut terhadap binatang iaitu tidak melakukan perbuatan yang boleh membahayakan atau menyiksa binatang termasuklah ketika dalam melakukan penyembelihan. Maksudnya penyembelihan tersebut tidak menambahkan seksa binatang seperti menggunakan mata pisau yang tajam bagi menpercepatkan kematian serta menyembelih pada tempat yang tidak terlalu menyakitkannya. Bahkan seelok-eloknya janganlah mengasah mata pisau di hadapan binatang tersebut serta tidak menyembelih di hadapan binatang lain dan tidak menyembelih binatang yang sedang bunting atau yang sedang menyusukan anak. Selepas siap disembelih, janganlah segera melapah daging binatang tersebut melainkan telah pasti bahawa ia benar-benar telah mati.
iii) Ihsan dalam Islam jelas membuktikan tentang nilai perasaan kasih sayang yang perlu ada pada seseorang Islam di mana perasaan ini memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan jiwa manusia.

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. Sage 100 - Trackback on 2016/08/22/ 05:34