Hari Nahar (10 Zulhijjah)


Hadith :

Dari jabir r.a katanya:”Aku melihat nabi s.a.w melontar dari atas kenderaannya pada hari Nahar (hari menyembelih korban iaitu 10 Zulhijjah). Lalu baginda bersabda:” Hendaklah kamu sekelian pelajari dengan bersungguh-sungguh bagaimana caranya aku mengerjakan haji, kerana aku tidak tahu barangkali aku tidak akan sempat lagi mengerjakan haji sesudah hajiku ini.”

(Muslim)

Leave a Reply