Hadis Rasul S.A.W

Menggelapkan Wang
Hadith :

Dari ‘Adi Ibnu ‘Amirah al-Kindi r.a katanya:”Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:’Sesiapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu.”

(Muslim)

Huraian

Kasih Sayang Tergantung Di Arasy
Hadith :

Dari ‘Aisyah r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:”Rahim (kasih sayang) itu tergantung di “Arasy. Katanya:”Siapa yang menghubungkanku, menghubungi pula Allah akan dia dan siapa memutuskanku, memutuskan pula Allah akan dia.”

(Muslim)

Kusta
Hadith :

Dari Amar bin Syarid, dari bapanya r.a katanya:”dalam deligasi Tsaqif (yang akan dibai’at Rasulullah s.a.w) terdapat seorang lelaki berpenyakit kusta. Lalu Rasulullah s.a.w mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya:’Kami telah menerima bai’at anda. Kerana itu anda sudah boleh pulang.”

(Muslim)

Leave a Reply