Elakkan Fitnah


Hadith :

Dari Zainab ats-Tsaqafiy r.a katanya:”Apabila kamu (para wanita) mengikuti solat Isyak berjamaah di masjid, maka janganlah memakai harum-haruman ketika itu.”

(Muslim)

Leave a Reply