DOA ORANG BERMUSAFIR

Doa orang yang bermusafir adalah di antara doa yang dimakbulkan Allah. Doa plus amalan yang yang istiqamah sebelumnya lebih terkesan dan lebih mudah diterimaNya. Ingat! Makbul dalam pelbagai bentuk yang berbentuk kebaikan untuk dirinya atau keluarganya. Oleh itu jangan lupa perbanyakkan berdoa jika kita bermusafir.Namun, perlu istiqamah dengan amalan yang disuruhNya.
Berkaitan dengan kemakbulan orang orang yang sedang bermusafir maka jangan sekali-kali kita menginanya orang sedang sedang bermusafir walau dengan apa cara sekalipun. SeboleHnya kita berusaha membantu atau menyenangkan orang bermusafir agar kita didoakan kebaikan oleh mereka ini. Berdoalah apabila kita bermusafir dan carilah doa orang yang sedang bermusafir.

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. water damage leads by phone - Trackback on 2016/07/07/ 17:09
  2. Term Loans - Trackback on 2016/07/18/ 17:14
  3. slitherio - Trackback on 2016/07/24/ 08:48
  4. Fist - Trackback on 2016/08/08/ 04:28
  5. bột trét tường - Trackback on 2016/11/16/ 16:54
  6. building intercom system installation - Trackback on 2017/01/06/ 13:06
  7. iPhone 7 Skin - Trackback on 2017/01/25/ 13:13