Disolatkan Oleh Seratus Orang

Hadith :

Dari ‘Aisyah r.a, dari nabi s.a.w sabdanya:”Tidak suatu pun mayat yang disolatkan oleh seratus orang kaum muslimin dan semuanya memohon syafaat bagi mayat tersebut melainkan Allah mengabulkan permohonan mereka itu.”

(Muslim)

Huraian

Leave a Reply