Dele’ Klate

Penggunaan perbendaharaan kata (Vocabulary) berkaitan dengan warna(Vocabulary use (Perbendaharaan kata) relating with coluor.

Putih = putih (putih suih/sembo = teramat putih)

Hijau = hija

Biru = biru (biru kketa = teramat biru)

Merah = merah (nnyelay – teramat merah )

coklat = koko

Kuning = kuni (kuni nehe = teramat kuning)

Hitam = hite (hite lege = teramat hitam)e =e pepet e = taling

Leave a Reply