CABARAN PUASA YANG MABRUR

Puasa yang mabrur merupakan impian kurasetiap muslim. Apa sahaja ibadat kita harapkan diterimaNya(mabrur). Bukannya mudah untuk meraihnya dalam dunia yang moden yang kebanyakkan manusia mengejar kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Kradaan tersebut menyebab semakin ramai tidak menghayati ajaran agama. Ini menyebab manusia tidak mementingkan pahala. Kekuragan ini menyebabkan kualiti puada menjadi berkurang…

Leave a Reply