BERIBADATLAH DENGAN ILMU!

Ilmu mengesahkan amalan kita sama ada menepati syariat atau tidak. Jika ada keperluann untuk menyelesaikan masalah dalam ibadat, kita akan bertindak berdasarkan ilmu dan ianya terhindar dari kesilapan atau ketidakpuasan orang lain. Paling utama sesuatu ibadat dan amalan yang kita laksanakan kerana Allah.

Leave a Reply