Barang Yang Tercicir

Hadith :
Dari Zaid bin Khalid al-Juhhani r.a, dari Rasulullah saw. sabdanya:” Sesiapa yang memungut barang yang hilang, maka dia bersalah selama dia tidak mengumumkannya.”  

(Muslim)

Leave a Reply