Bantuan Allah S.w.t

Dari Abdullah bin Abu Aufa r.a katanya, rasulullah s.a.w di hari perang Ahzab mengucapkan:”Ya Allah, yang menurunkan kitab dan cepat membuat perhitungan! Kalahkanlah kaum Ahzab dan goncangkanlah pendirian mereka.”

(al-Bukhari)

Huraian
Peristiwa Perang Ahzab berlaku setelah kesedihan menimpa kaum Muslim akibat kekalahan dalam Peperangan Uhud. Kaum Quraisy ingin menumpaskan kesemua kaum Muslimin. Mereka menubuhkan satu pasukan perang yang besar. Ribuan pasukan yang terdiri dari puak Quraisy dan sekutunya yang terdiri daripada kaum Quraisy, bani Asad, bani Kilab, ban Syaiban, ban Ghatafan dan hampir seluruh kabilah yang sepakat akan menyerang kaum muslimin di kala itu. Mereka semua berjumlah tidak kurang daripada 100 ribu orang. Mereka berkumpul dan mengepung dari Utara Madinah. Pada ketika itu, kaum Yahudi menyerang kaum muslimim dari belakang. Namun begitu, dengan pertolongan Allah S.W.T bala tentera yang ramai itu dapat dikalahkan oleh kaum tentera muslimin yang sedikit. Allah S.W.T menggambarkan situasi ini dalam al-Quran melalui firman-Nya yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikurniakan) kepada kalian ketika datang kepada kalian pasukan, lalu Kami mengirimkan kepada mereka angin topan dan pasukan yang tidak dapat kalian lihat. (al-Ahzab: 9-11). Allah menjanjikan pertolongan bagi orang-orang beriman atas musuh-musuhnya. Ini adalah janji yang tidak mungkin diingkari. Selain dalam peperangan Ahzab, Allah S.W.T juga telah menolong kaum muslimin dalam peperangan-peperangan yang lain. Sesungguhnya al- Maunah (pertolongan) pasti datang apabila kita ikhlas dalam perjuangan.

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Leave a Reply