APAKAH KEHEBATAN BERAMAL?

KEHEBATAN beramal bukan terletak kepada banyaknya amalan tetapi ISTIQAMAHnya setiap amalan walau hanya doa makan. Dalam beribadat kehebatannya adakah amalan tersebut menepati syariah! Selain amalan hendaklah mengikut keutamaan itu mana yang difardukan dan mana yang diwajibkan. Sebagai contoh keutamaan Solat berjemaah berbanding dengan amalan sunat yang lain. MENGUTAMAKAN Solat sunat yang muakad berbanding yang bukan muakad. ISTIQAMAH sebagai tanda aras Kekuatan dalam beribadat.

Leave a Reply