APAKAH AL AKHFIYA?

Al Akhfiya adalah orang orang yang suka mengerjakan amal shalih secara sembunyi sembunyi, tidak suka mempamirkan, mencari kemasyhuran, dan tidak pula ujub. Mereka tidak banyak dikenali penduduk bumi, tapi mereka sangat dikenali penduduk langit. Sangat tidak adil memang. Ketika di satu sisi masyarakat mengenal orang-orang terkenal secara mendetail dari kalangan politik, aktor, tokoh seni dan sastera, tapi di sisi lain kita tidak mengenal perikehidupan hamba-hamba pilihan, yang seluruh kehidupannya diperuntukkan bagi Allah dan agama Nya. Memang mereka ini tidak peduli terhadap dirinya, tidak ingin dikenal ketika datang dan tidak ingin dicari ketika tidak hadir.

Leave a Reply