AL AKHFIYA

Al Akhfiya adalah orang orang yang suka mengerjakan amal solih secara sembunyi sembunyi, tidak suka menunjukkan, mencari ketenangan, dan tidak pula ujub. Mereka tidak banyak dikenali penduduk bumi, tapi mereka sangat dikenali penduduk langit. Sangat tidak adil memang. Ketika di satu sisi masyarakat mengenal orang-orang terkenal secara detail dari kalangan ahli politik, aktor, tokoh seni dan sastra, tapi di sisi lain kita tidak mengenal perikehidupan hamba-hamba pilihan ini, yang seluruh kehidupannya diperuntukkan bagi Allah dan agama Nya. Memang mereka ini tidak peduli terhadap dirinya, tidak ingin dikenal ketika datang dan tidak ingin dicari ketika tidak hadir.

Leave a Reply