Aksesori Puasa

Pada Sabtu nanti kita akan memulakan puasa Ramadhan. Amalan fardu yang wajib bagi umat Islam. Seperti juga dengan amalan fardu yang lain, kita inginkan amalan kita diterimaNya atau mendapat puasa yang mabrur.
Untuk mendapat puasa yang mabrur, kita bukan sekadar mematuhi rukun dan syarat serta perkara yang membatal ibadat puasa tapi lebih daripada perkara tersebut. Amalan tambahan atau aksesori perlu diamalkan untuk mendapat puasa yang mabrur.
Di antara asesori yang perlu diamalkan di antaranya ialah memastikan solat yang tkita laksanakan sempurna. Mengamalkan amalan lain seperti baca dan tadabur all Quran, zikir, melaksanakan solat sunat biasa serta qiamulai dan amalan-amalan lain yang berkaitan DENGAN ibadat hubungan kita DENGAN Allah. Selain itu hubungan kita SESAMA MANUSIA juga perlu menepati tuntutanNya. Puasa Dari segi fizikal juga
perlu menjadi keutamaan seperti menjaga pandangan, menjaga sentuhan tangan, menjaga langkah kita supaya kaki kita tidak melangkah ke tempat yang terlarang atau sia-sia, menjaga PENDENGARAn kita perkara yang lara dan yang tidak dibenarkan oleh agama serta anggota-anggota lain.

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. iPhone 7 price in UK - Trackback on 2016/08/28/ 08:08
  2. Frontier Mail Login - Trackback on 2016/09/29/ 07:30
  3. wireless modem - Trackback on 2016/10/07/ 16:51
  4. psicologo pisa - Trackback on 2016/11/29/ 12:39
  5. The Chainsmokers - Trackback on 2017/03/06/ 12:10