10 HAL YANG TIDAK BERMANFAAT

Al imam Ibnul Qoyyim rahimahullah:

🔟⭕Sepuluh hal yang sia sia yang tidak dapat diambil manfaat darinya:

1⃣ ILMU yang tidak diamalkan.
2⃣ AMALAN yang tidak ikhlas dan tidak menepati sunnah.
3⃣ HARTA yang tidak diinfaqkan, harta tersebut tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat di dunia dan dia tidak diutamakan untuk kepentingan akherat.
4⃣ HATI yang kosong dari kecintaan kepada Allah dan rindu kepadaNya.
5⃣ BADAN yang lalai dari ketaatan kepada Allah dan mengabdi kepadaNya.
6⃣ KECINTAAN yang didalamnya tidak ada ridha dari yang dicintai dan tidak mau patuh kepada perintah-Nya.
7⃣ WAKTU yang tidak diisi untuk mengejar kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
8⃣ FIKIRAN yang selalu memikirkan hal yang tidak bermanfaat.
9⃣ PEKERJAAN yang yang tidak membuatmu dekat kepada Allah dan tidak memperbaiki urusan duniamu.
🔟 Rasa TAKUT dan rasa HARAPmu pada makhluk yang dia sendiri berada digenggaman Allah, makhluk tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan tidak dapat menolak kemudaratan, tidak dapat menghidupkan,mematikan dan tidak dapat memghidupkan yang sudah mati.
•••••••••••••••

rujukan iLmiah 🌅 Kitab: Al Fawaid.

Leave a Reply